Info Lidmaatschap

Inhoud:

Algemeen Lidmaatschaps Informatie
Ledenlijst Grafiek

 
Algemeen Lidmaatschaps Informatie.

Contributie:
De contributie bedraagt per jaar (verenigingsjaar van 1 jan. tot en met 31 dec.):

Senioren (per 1 januari 17 jaar of ouder): € 90.00.
Junioren (per 1 januari 16 jaar of jonger): € 50.00.

Nieuwe leden:
Nieuwe leden kunnen met ingang van een nieuwe maand lid worden. De contributie voor het eerste jaar is afhankelijk van de inschrijfdatum 12/12, 11/12, ......2/12 of 1/12 van bovengenoemd contributiebedrag.

Inschrijfgeld:
Naast de contributie kent de vereniging voor nieuwe leden een eenmalig inschrijfgeld per lid van € 7,00 euro.

Gezinskorting:
Elk 3e en volgende lid uit één gezin krijgt een korting van € 10,00 euro op de contributie. In het geval dat er in een gezin alleen junioren zijn, krijgt het 2e lid ook een korting van € 10,00 euro.

Wijze van betaling:
De contributie dient u via een bankoverschrijving te voldoen, jaarlijks voor 1 maart (a.u.b. contributie TVR en naam vermelden op de overschrijving). U kunt ook in 2 termijnen betalen, per 1 januari en per 1 juli.

Beeindiging lidmaatschap:
Afmelden is mogelijk vóór 1 januari.
Bij afmelding na 1 januari, maar voor 1 juli, bent u € 30, - contributie (senioren) of € 17,50 contributie (junioren) verschuldigd. Bij afmelding na 1 juli wordt geen contributie terugbetaald. Vanaf 1 januari 2011 gelden de volgende bedragen: € 37,50 (senioren) en € 25,- (junioren).

Rustende leden:
Rustende of ondersteunende leden zijn leden die geen speelrecht hebben, maar bereid zijn de vereniging geldelijk (€ 10,00 euro per jaar) of anderszins te steunen. Desgewenst kunnen deze leden te allen tijde actief worden (dus met speelrecht) door de geldende contributie zonder inschrijfgeld te voldoen.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© TVR De Rips Laatst bijgewerkt op 25-09-2020