Regelingen

 

De pagina bevat een opsomming van alle regelingen en afspraken zoals die binnen T.V.R. afgesproken zijn

Inhoud:

 1. Baan Reservering
 2. Reglement Baanverhuur
 3. Gebruik van de Banen
 4. Introducé Regeling
 5. Verhuur Rackets
 6. Verhuur Ballenkanon
 7. Paviljoensleutel
 8. Verlichtingssleutel
 9. Alarminstallatie
 10. Verwarming
 11. Toegangspad
 12. Verkoop Tennisballen
 13. Lid KNLTB en ledenpas
 14. Interne Toernooien
 15. Oude Tennisballen
 16. Huishoudelijk reglement
       

Baan Reservering

 • Men mag spelen als het label (naamplaatje) op de daarvoor bestemde plaats op het reserve­ringsbord is gehangen. Op baan 1 kan men vanaf 09.00 ‘s morgens afhangen tot 22.00 uur ‘s avonds (dus afhangen op ieder héél uur). Op baan 2 kan men vanaf 09.30 ‘s morgens afhangen tot 22.30 uur ‘s avonds (dus op ieder half uur).
 • De duur van een speelperiode is één uur.
 • Men mag per dag reserveren. Men hoeft niet te blijven tot aan het moment van spelen, maar men dient dan wel op tijd aanwezig te zijn. Als men te laat op de baan komt, vervalt de reservering indien er andere leden zijn die gebruik willen maken van de baan.
 • De labels, die op het einde van de dag nog op het reserveringsbord hangen, worden door degene die paviljoendienst heeft, verwijderd.
 • Men mag doorspelen na afloop van de speelperiode als de banen vrij zijn en er verder geen wachtenden zijn.
 • Het is niet toegestaan voor een later tijdstip te reserveren, terwijl men aan het spelen is, ook niet als er een of twee vrije banen zijn. Men kan in dit geval pas opnieuw reserveren, als de oude reserveringstijd volledig is verstreken.
 • Men dient er rekening mee te houden dat reservering voor tennislessen, competitie, toernooien, interne competitie e.d. voorrang heeft.
 • Als tennisles, competitie, toernooi of interne competitie om een of andere reden niet doorgaat, mag ieder lid de baan reserveren. In dit geval gelden dus de normale speelperioden zoals die op het afhangbord zijn aangegeven.
 • Jeugdleden kunnen ’s avonds tot 19.30u op baan 1 en tot 20.00 uur op baan 2 reserveren.

Indien men na afhangen van een periode verhinderd blijkt te zijn, dient de reservering zo snel mogelijk ongedaan gemaakt te worden om zo anderen gelegenheid te geven voor die periode te reserveren.

 

Reglement Baanverhuur

Verhuur van banen en Paviljoen (kantine/kleedruimten/douches) is beperkt mogelijk en zal altijd ruim vooraf in overleg met het bestuur moeten plaatsvinden. Om e.e.a. verder goed te laten verlopen gelden de volgende regels:

 • Er moet op de eerste plaats duidelijk sprake zijn van een sportieve gebeurtenis.
 • Bij aanvraag dient begin- en eindtijdstip van de huur aangegeven te worden, zodat ruim vooraf op het publicatiebord (binnen en buiten) kenbaar gemaakt kan worden wanneer de banen verhuurd zijn (de verhuurder zorgt voor een brief op de publicatieborden).
 • De aankoop van eten en drank zal altijd via TVR en de Paviljoen Commissie lopen; deze commissie zal dan ook vooraf moeten worden ingelicht.
 • Maximaal 2 uur na afloop van de huurperiode dient het Paviljoen gesloten te worden.
 • De huurkosten bedragen € 7,00 per speelperiode (60 minuten) per baan.
 • Indien men tijdens de verhuurperiode gebruik wil maken van de bar dan moet een lid (bij grote groepen 2 leden) van de tennisvereniging aanwezig zijn welke in overleg met de paviljoencommissie kan worden aangesteld. Dit lid ontvangt voor deze paviljoendienst een vergoeding van € 7,00 per uur te betalen door de huurder. Dit lid zorgt ook dat het paviljoen na afloop schoon wordt achtergelaten en de bar is bijgevuld.

 

Gebruik van de Banen

Schoonhouden
Het moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat het kunstgras vervuild. Voordat de spelers de baan op gaan moeten ze zorgen dat de schoenen schoon zijn (gebruik de mat voor de ingang naar de banen). Door vervuiling zal de waterdoorlatendheid van de banen geleidelijk teruglopen; dit is dan ook de reden om de vervuiling te voorkomen en het kunstgras goed te onderhouden. Speciale vervuiling zoals kauwgom en glas moet voorkomen worden (dus geen kauwgom en drinkglazen op de baan!!).

Roken op de baan
Het is niet toegestaan op de banen te roken. Als er een smeulende peuk op het kunstgras valt zal er een onherstelbare smeltvlek ontstaan.

Glazen op de baan
Het is niet toegestaan drinkglazen mee te nemen op de baan (kunststof bidons uiteraard wel).

Schoenen
Voor kunstgras mogen dezelfde schoenen gebruikt worden als op andere banen. Er zijn ook speciale schoenen voor kunstgrastennisbanen. Er mogen geen scherpe uitsteeksels aan de schoenen zitten.

Bespeelbaarheid
Op kunstgras kan in principe het hele jaar door gespeeld worden. Als de baan echter glad is ten gevolge van aangevroren ijs of sneeuw, mag de baan niet bespeeld worden i.v.m. kans op blessures en beschadigingen aan de baan. Gerard Lutters neemt de beslissing of er al dan niet gespeeld kan worden, tel. 599354.

Als er niet gespeeld mag worden is alleen op de website te zien op de RODE of GROENE vlag getoond wordt. De vlag zal niet meer bij het paviljoen hangen.


Introducé Regeling

Alleen leden mogen een introducé uitnodigen. De Introducéregeling is bedoeld om iemand kennis te laten maken met het tennis of om een enkele keer gebruik te maken van de tennisbanen.

Kosten: per speelperiode:

 • junior-introducé: € 1,00 (per 1 januari van het lopende jaar 16 jaar of jonger)
 • senior-introducé: € 2,00 (per 1 januari van het lopende jaar 17 jaar of ouder)

Wijze van betalen: vóór aanvang van de speelperiode bij diegene die paviljoendienst heeft of in paviljoen-brievenbus, door middel van een briefje met daarop de naam van de introducé.

 

Verhuur van Rackets

Rackets kunnen worden gehuurd voor € 0,50 per speelperiode. Junioren kunnen rackets alleen huren als er op dat moment paviljoendienst is of onder begeleiding van een senior lid. (Alleen senioren mogen de sleutel van het Paviljoen ophalen!).

 

Verhuur van het Ballenkanon

Het tenniskanon (inclusief ballen) is voor € 1,00 per speelperiode te huur. Alleen senioren (en junioren onder begeleiding van een senior) kunnen het tenniskanon huren. Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door (hangt op het publicatiebord en aan het kanon).

 

Paviljoensleutel

De sleutel van het paviljoen kan opgehaald worden op een van de volgende adressen, bij alle bestuursleden:

 • Ingrid Beyer, Ripsestraat 14
 • Antoine vd Akker, Pastoor Trinestraat 3
 • Frank Beckers Ripsestraat 10
 • Carina Peeters, Landm. van Beurdenweg 5
 • Ron Verspoor, Lambertweg 17

en bij Supermarkt Baltussen (tijdens de openingstijden van de winkel) Ripsestraat 38

Na afloop a.u.b. de sleutel weer terug brengen.

 

Verlichtingssleutel

Er hangt een verlichtingsleutel in het Paviljoen aan de wand achter de bar (groen label) en er is een verlichtingsleutel aanwezig in de buiten WC in het daar opgehangen kluisje. De sleutelschakelaar voor de baanverlichting bevindt zich rechtsonder in de publicatiekast (buiten). Nadat de verlichting is uitgeschakeld moet er minstens 10 min worden gewacht, voordat deze weer kan worden ingeschakeld!

 

Alarminstallatie

Wat te doen bij het in- en uitschakelen van de alarminstallatie:

Het Paviljoen is beveiligd tegen inbraak via een alarminstallatie. Beveiligd zijn de kantineruimte en de berging-buitendeur, dus niet de kleed- en doucheruimten. Een alarm wordt automatisch gemeld aan de Alarmcentrale. Het bedieningspaneeltje van de alarminstallatie bevindt zich naast de meterkast (bij binnenkomst via de voordeur: links achter in het Paviljoen). Er is één code voor zowel in- als uitschakelen van de alarminstallatie. De code wordt tegelijk met de Paviljoensleutel bij een van de sleutel-adressen opgehaald.

Uitschakelen van de alarminstallatie:

 1. Toets binnen 30 seconden na het betreden van het Paviljoen de code in op het bedieningspaneeltje om de alarminstallatie uit te schakelen (toets alleen de 6 cijfers van de code in). Op het scherm verschijnt de tekst: SYSTEEM UIT.

Inschakelen van de alarminstallatie:

 1. Toets de code in om de alarminstallatie in te schakelen en verlaat binnen 30 seconden het Paviljoen (toets alleen de 6 cijfers van de code in). Op het scherm verschijnt de tekst: SYSTEEM IN en daarna VERLAAT PAND.
 2. Verlaat het Paviljoen en sluit de voordeur.

Als er iets misgaat bij het uitschakelen (bijvoorbeeld: de code wordt te laat ingetoetst, verkeerde code enz.) of bij het inschakelen (bijvoorbeeld: het Paviljoen wordt te laat verlaten enz.) zal het alarm (sirene) afgaan. Door opnieuw de juiste code in te toetsen zal het vals alarm stoppen.
Vervolgens moet dan telefonisch aan Gerard Lutters (0493-599354) of, in geval Gerard niet bereikt kan worden, Antoine van de  Akker (0493-599539) gemeld worden dat er een vals alarm is geweest (bij de telefoon hangt een telefoonlijst). Gerard (of Antoine)  neemt dan vervolgens contact op met de Alarmcentrale.

Verwarming

De verwarming van het Paviljoen heeft 2 thermostaten en een tijdklok. Deze zijn gemonteerd op de wand achter de bar: de thermostaten in het (afgesloten) kastje, de tijdklok rechts daarvan . Er is een thermostaat voor de “lage temperatuur” (ongeveer 13 graden) en een voor de “hoge temperatuur” (ongeveer 20 graden). De instelling van de thermostaten a.u.b. niet wijzigen. Met behulp van de tijdklok wordt het aantal uren ingeschakeld dat de verwarming op de thermostaat met de “hoge temperatuur” loopt. Als de tijdklok afloopt, valt de verwarming weer terug op de thermostaat met de “lage temperatuur”.

Dus, de verwarming wordt ingeschakeld door de tijdklok in te stellen op het aantal uren dat het Paviljoen verwarmd moet worden.

Toegangspad

Zolang we nog geen eigen toegangspad naar het tenniscomplex hebben, kunnen we met de fiets via het sluisje bij de voetbalkantine en het pad langs het voetbalhoofdveld naar het tennispaviljoen.Hierbij is het niet toegestaan over het voetbalveld te fietsen! Ook mag er tijdens een voetbalwedstrijd op het hoofdveld niet gefietst worden over het pad langs het voetbalhoofdveld in verband met de veiligheid van de toeschouwers.

 

Verkoop Tennisballen

U kunt al jaren gebruik maken van de verkoop van nieuwe en/of gebruikte tennisballen. De gebruikte ballen zijn 1 dagdeel gebruikt tijdens de districtscompetitie. Voorheen lagen deze ballen in de bruine kast achter in de berging. Daar er geen controle op was, is er onduidelijkheid ontstaan over de verkoop. Wilt u ballen kopen, dan zal dit vooraf aan het bestuur kenbaar gemaakt moeten worden. Zij beschikken over een sleutel van de kast in de berging waarin de ballen opgeslagen liggen. De ballen die in de bruine kast liggen, zijn bedoeld voor de rackettoss.

 

Lid KNLTB en ledenpas

Via onze tennisvereniging wordt je automatisch lid van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Vanuit de vereniging wordt de contributie betaald aan de KNLTB waardoor je de KNLTB-ledenpas ontvangt via de vereniging. Deze pasjes liggen in het paviljoen in de la van de bar. Om mee te kunnen doen aan door de KNLTB georganiseerde wedstrijden en toernooien, moet je in het bezit zijn van een geldige KNLTB-ledenpas. De ledenpas moet voorzien worden van een pasfoto. De pasjes voor de districtsspelers worden afgegeven bij de teamcaptains. Gaarne de pakketjes ledenpassen (senioren en junioren) op alfabetische volgorde laten zitten.

 

Interne Toernooien

Toernooien en wedstrijden worden aangekondigd via

 • Het Info-boekje.
 • Het Paviljoen-publikatiebord (binnen en buiten).
 • De Korhoen.
 • Gemerts nieuwsblad.
 • De Website.

Opgeven kunt U zich bij voorkeur via de TVR website (www.tvrderips.nl) of d.m.v. een e-mail of een briefje in de brievenbus (buiten aan het Paviljoen). Van diegene die aan toernooien en competities meespelen, wordt af en toe verwacht dat ze ’n uurtje op toerbeurt paviljoendienst draaien.

Inschrijfgeld interne toernooien € 2,50
Inschrijfgeld clubkampioenschappen € 2,50

Men kan verder ook nog meespelen in diverse toernooien en competities in de regio, zie hiervoor de affiches op het paviljoenprikbord.

Voor de jeugd zijn er ook diverse toernooien, wedstrijden en competities, zij zullen hiervan door de T.J.C. op de hoogte worden gesteld en zo nodig rechtstreeks gevraagd worden. De T.J.C. bepaald in overleg met de trainer wanneer jeugdleden voldoende tennisvaardigheden hebben om deel te nemen aan toernooien, competities en kampioenschappen. De jeugd betaalt geen inschrijfgeld voor interne toernooien en clubkampioenschappen.

 

Oproep oude tennisballen

In het paviljoen komt ‘n doos te staan, waarin oude tennisballen verzameld kunnen worden.
Wil jij je oude tennisballen hier a.u.b. ook in gooien i.p.v. weg te gooien ?
We kunnen er mensen op Bronlaak blij mee maken, die ze gebruiken onder de stoelpoten.


Huishoudelijk Reglement

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzigingen van de Technische Commissie.

Artikel 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen zo snel mogelijk aan de secretaris door te geven. Zij zijn ook verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het inschrijfgeld te voldoen voor 1 maart van het betreffende verenigingsjaar.

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (met uitzondering van bestuurs- en kascommissievergaderingen), wedstrijden en andere evenementen aanwezig te zijn.

Vergaderingen

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door verzending van een schriftelijke uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.

Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden gebeurt door inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7

Een besluit van - of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen - of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen -blanco stemmen daaronder niet begrepen- en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzegging, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 8

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen voor verzending van de uitnodiging door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Een voorstel, dat gedaan wordt door een lid en ondersteund wordt door tenminste vier andere leden uit de vergadering, wordt ook behandeld.

Commissies

Artikel 10

De algemene vergadering kan een of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11

De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 12

Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van een jaar een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden.

Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 13

De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

 1. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
 2. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
 3. het verzorgen van de aanwijzigingen en het in de praktijk brengen van de jaarlijkse door de T.C. op te maken speelsterkte;
 4. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden.

Besluitvorming

Artikel 14

Als geen van de leden het nodig vindt dat er over een voorstel wordt gestemd, is het voorstel aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid (de helft plus een van de geldige stemmen) heeft gekregen, is het niet aangenomen.

Artikel 16

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald.

Artikel 16a

Bij staking van de stemmen wordt een voorstel, dat geen betrekking heeft op de verkiezing van personen, als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 17

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem, ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald door de toetreding.

Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 18

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19

Schade aan de vereniging of een van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 20

Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c van de Statuten, wordt gesteld op f 2500.- (vaste posten zoals huur van de banen, elektriciteit enz. uitgesloten).

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

 1. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
 2. notulen van alle algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen;
 3. de bezittingen en schulden van de vereniging.

Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, hoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom vraagt, binnen een week inzage worden gegeven.

Artikel 22

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornaam, roepnaam, geslacht, geboortedatum, woonplaats, adres en telefoonnummer.

Slotbepalingen

Artikel 23

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de Statuten tegen vergoeding van f 2.50. Het Huishoudelijk Reglement is desgewenst gratis voor alle leden beschikbaar (een exemplaar per gezin).

Artikel 24

Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 25 augustus 1993.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© TVR De Rips Laatst bijgewerkt op 25-09-2020